Ingave leden & aansluitingskaart

De volleybalbond is vanaf dit jaar verplicht het rijksregisternummer van al zijn leden bij te houden. De volleybalbond en de clubs zijn daartoe gemachtigd. Het rijksregisternummer staat op uw identiteitskaart.