Nieuwjaarsbericht van de voorzitter

We hebben net afscheid genomen van 2020, een raar jaar.

Het seizoen ‘20-‘21 beloofde vanaf het begin al een spannend en uitdagend seizoen te worden. Door de samensmelting met Spartana Steenokkerzeel maakten we een spectaculaire groei mee in het aantal leden, ploegen, het budget. De seizoenstart was er eentje met veel handgels en extra regeltjes, maar alle elementen waren aanwezig om er zowel sportief als naast het veld een erg succesvol volleybalseizoen van te maken. Ondanks de beperkingen door de Corona-pandemie kijken wij alvast positief terug op de eerste maanden in onze nieuwe, gezamenlijk club.

Noodgedwongen moesten we, naast de Kerstmarkt te Steenokkerzeel en het familie-tornooi in Hofstade, ook onze beide eetdagen cancelen, maar vonden een waardige vervanger in onze eerste Take-Away. Door de enthousiaste reacties werd dit een voltreffer, die onze verwachtingen behoorlijk overtroffen heeft.

Onze klassieker, de wijnverkoop, reeds verschillende jaren gedragen door een groep kenners/ouders, werd ook een groot succes met meer dan 1500 flessen verkocht!
Een welgemeende “DANKUWEL” voor de respons van onze leden en sympathisanten.

In oktober ging dan het volleybal, samen met de rest van het sociale leven, voor een tweede keer op slot.
Onze jongste jeugd kon de groepstrainingen nog wel hervatten, maar voor de oudere jeugd waren online trainingen (met Personal Coach Kjell) het dichtste dat we bij een georganiseerd volleybal-gebeuren konden komen. We hopen dat onze seniors individueel blijven sporten om fit en gezond te blijven.
Kortom, het werd een weinig feestelijk afscheid van een veelbelovend (na)jaar. Maar dat gemist nieuwjaarsfeestje, dat maken we nog wel eens goed..
Ondanks het feit dat we begin 2021 nog steeds op slot zitten, kijken we toch met het nodige vertrouwen en optimisme naar de toekomst.

Wat het sportieve betreft is het nog een beetje koffiedik kijken:
Onze jongste jeugd (-12) blijft verder trainen en mogelijks worden er terug wat wedstrijden gespeeld vanaf februari.
Ook voor de oudere jeugd werden de kalenders voor een tweede ronde opgemaakt, maar valt het af te wachten vanaf wanneer er opnieuw versoepelingen komen.
Voor de Seniors weten we al dat de VVB dit seizoen als een blanco seizoen zal klasseren (geen rangschikking, stijgers of dalers). De kalender blijft voorlopig (be)staan en het is eveneens wachten op versoepelingen.
Ondertussen starten onze Sportieve Cellen SENIORS en JEUGD de voorbereidingen voor het volgend seizoen op. Begin februari zal gestart worden met de bevraging van trainers, spelers en ouders (voor Stijn en de andere jeugd) over de verwachtingen en engagement voor
volgend seizoen, ploegen zullen worden samengesteld en zalen en trainingsuren vastgelegd. Wij hopen alvast dat we iedereen opnieuw en met evenveel enthousiasme mogen verwelkomen in het seizoen ’21-’22.

Wat onze organisaties, die ook al vorig jaar geteisterd werden door de pandemie, betreft, kunnen we jullie al het volgende vertellen:
Alle indoor- evenementen zullen dit seizoen NIET doorgaan. De QuiHZ, Italiaanse Dag, Desserten-namiddag zijn definitief gecanceld.
De Lenteverkoop (Wafels, truffels, HZ-bier, …) gaat zeker door. We berichten hier nog tijdig over. Samen maken we ook hier een succes van!
Voor de outdoor-evenementen wachten we nog wat af. Als de nodige versoepelingen er tijdig door komen dan bekijken we wanneer we het grastornooi in Steenokkerzeel en de einde-seizoens-BBQ kunnen organiseren.

Door de lange periode van inactiviteit (+12j) kunnen we ons voorstellen dat er wat vragen beginnen te leven over “wat met mijn lidgeld dat ik heb betaald?”. We zijn ons als bestuur bewust van deze bekommernis, maar zullen pas op het einde van het seizoen volledige duidelijkheid kunnen hebben over de financiële impact die covid19 dit seizoen heeft gehad en nog volgend seizoen zal hebben op onze club, zowel wat betreft de uitgaven (minder trainingen en wedstrijden) als wat betreft gemiste inkomsten (evenementen, subsidies en sponsoring).

Het Bestuur van HZ93 engageert zich nu al wel om op het einde van het seizoen, binnen de financiële mogelijkheden van de club, een fair compensatie-voorstel voor de leden uit te werken dat rekening houdt met een aantal ploegspecifieke parameters (vaste kosten per ploeg, % gemist volleybalplezier, hoogte van het lidgeld, …). Daarom zal deze compensatie per ploeg kunnen verschillen.

Van de sportieve luwte heeft het bestuur gebruik gemaakt om werk te maken van een aantal nieuwe initiatieven. Sommige daarvan zitten al in een meer gevorderd stadium, andere liggen nog op het brainstorm-hoopje. Een overzicht van de belangrijkste initiatieven:

Dit jaar willen we werk maken van een onderbouwd Beach-aanbod. Een werkgroep met Johan, Koen, Kjell en Stefaan werkt dit verder uit. Vast staat al dat we op 27 juni een beach-tornooi zullen organiseren in Hofstade. Verder lopen er gespreken met Sport.Vlaanderen voor de aanleg van een meer permanente accommodatie.
Op het brainstorm-hoopje ligt oa. het oprichten van een G-ploeg. Sinds enkele jaren worden clubs gestimuleerd om ook een aanbod te creëren voor G-sporters. Afgelopen maanden is ook binnen onze club het idee gegroeid om de mogelijkheden op dit vlak te onderzoeken. Hierbij alvast een oproep naar iedereen die hier mee haar/zijn schouders wil onder zetten, contacten heeft, geïnteresseerde(n) kent…

Wat ons naadloos bij een laatste lijstje oproepen brengt:

Gezien de groei aan aantal spelers en ploegen zijn we altijd wel op zoek naar mensen die graag (opnieuw) een rol als (jeugd)trainer of coach op zich willen nemen. Je kan altijd vrijblijvend contact opnemen bij interesse.

We streven er steeds naar om het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Een belangrijke bron van inkomsten is Sponsoring. Ken/Ben je iemand met een bedrijf(je) die Hz93 wil ondersteunen, laat het ons zeker weten via Sponsoring@hz93.com.

De club steunen via het shoppen en dat zonder een € meer uit te geven? Dat kan! Via onze Trooper-pagina (Trooper.be/hz93), als je online winkelt en via Leuksteuntje.be als je bij

Makro gaat shoppen (het is voldoende om 1 maal je kaart te linken aan onze club-kaart). Gewoon doen!

Sinds dit jaar heeft de club ook een officieel aanspreekpunt integriteit (API) voor het melden van gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Johan neemt voorlopig deze rol op zich. Je kan in alle discretie bij hem terecht wanneer je slachtoffer of getuige bent geweest van situaties die je als storend, ongepast of intimiderend hebt ervaren. Johan wordt hierbij bijgestaan door vertrouwenspersonen bij Volley Vlaanderen.

Meer info vind je op https://www.volleyvlaanderen.be/misbruik-en-geweld.

Idealiter is de API van de club iemand die zelf geen trainer of bestuurslid is. Dus als er iemand zich geroepen voelt om deze rol vanaf volgend seizoen over te nemen van Johan, dan mag je je zeker kandidaat stellen. Er is opleidingsmateriaal aanwezig om je in deze materie in te werken.
Het Bestuur van HZ93 bestaat uit een kleine groep mensen. Om een club met meer dan 200 leden draaiende te houden, ligt er heel wat werk op de plank. Om dit werkbaar én leefbaar te houden zijn we (nog) steeds op zoek naar mensen die mee hun schouders willen steken onder deze club. Dat kan door het mee organiseren van één bepaald evenement of door een bepaalde taak op zich te nemen. Interesse? Laat het ons zeker weten via bestuur@hz93.com.

Een hele boterham, maar eigenlijk is het allerbelangrijkste dat we iedereen een veilig, gezond en sportief 2021 toewensen, waar we elkaar weer echt tegen het lijf mogen lopen!

Het Bestuur


HZ93 is niet enkel actief in de sportzalen van Groot-Zemst en Steenokkerzeel, maar ook op: Facebook en Instagram