Aangifte_Sportongeval

Bij een sportongeval dient een verzekeringsformulier ingevuld te worden.Dit kan je vinden op de website van sport Vlaanderen: https://www.volleyvlaanderen.be/verzekering/