Lidgeld 2024 - 2025

Het lidgeld moet betaald worden voor 1 augustus 2024 op rekening BE13 7360 4642 1739  op naam van HZ93 vzw.

Basisbedragen

Ploeg Basisbedrag Lidgeld
Seniors (2x trainen) 285€ + 60€
Seniors Recrea (1x trainen + wedstrijden) 220€ + 60€
Seniors Recrea (alleen wedstrijden) 90€ + 40€
Jeugdspelers in competitie U13 tot U19 235€ + 60€
Volleybalschool en U11 185€ + 60€
Bewegingsschool 95€

Voorschot verkoopacties

Tijdens het jaar organiseert HZ93 verschillende verkoopacties. Als voorschot op deze acties rekenen we 60€ (40€ voor recrea die enkel wedstrijden spelen) aan bij het begin van het jaar. Deze kunnen terugverdiend worden door het verkopen van bier, wijn, … Bij elke verkoopactie worden de voorwaarden duidelijk meegedeeld.

  

Sponsoring

Ben je zaakvoerder, ondernemer, zelfstandige of vrij beroep en wens je publiciteit te maken, of kan je een sponsor aanbrengen voor de club, neem dan contact op met  sponsoring@HZ93.com om te bespreken wat de opties zijn en wat dit kan betekenen voor je lidgeld.

Gespreide  betaling

Heb je betalingsmoeilijkheden en wil je liever een gespreide betaling?

Neem dan contact op met David Beckers via mail (penningmeester@hz93.com) voor verdere afspraken

Tegemoetkoming langdurige afwezigheid

Indien een speler/speelster minstens 4 maanden aaneensluitend afwezig is door kwetsuur, zwangerschap, ... dient slechts 60% van het lidgeld en de helft van het voorschot van de verkoopacties betaald te worden. De speler/speelster zal het bestuur hiervan op de hoogte brengen.