Aanbod in de regio Groot-Zemst en Steenokkerzeel

Jeugd

Eén van de hoofddoelen van Volleybalclub HZ93 is het aanbieden van een gestructureerd en onderbouwd jeugdvolleybal-aanbod in de regio Groot-Zemst en Steenokkerzeel.

We doen hierbij beroep op gediplomeerde trainers en de know-how die de club in haar 25-jarig bestaan heeft opgebouwd. We laten ons hierbij op financiëel en sportief vlak ondersteunen door de sportraad van de gemeente Zemst, het gemeentebestuur van Steenokkerzeel, het Vlaams Jeugdsportfonds en het Start2volley-project van de Vlaamse Volleybalbond. In samenwerking met al deze partners zijn we in staat om elke jeugdspeler binnen onze club 2 trainingen per week te laten volgen, waarbij bijkomend ingeschreven wordt in de provinciale jeugdcompetities van Vlaams-Brabant.

Deze visie en doelstellingen rond onze jeugdwerking zijn verder geconcretiseerd in ons jeugdbeleidsplan.

Naast een goed en onderbouwd technisch leerplan, is het voor een club ook belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor het welzijn van de jeugdspelers. Om dit te waarborgen heeft de club een jeugdcharter uitgewerkt, waarin alle grote en kleine afspraken zijn vermeld die gelden binnen onze club, en dit zowel voor spelers als ook voor ouders, trainers, begeleiders en scheidsrechters. Elk lid van onze club wordt geacht op de hoogte te zijn van deze afspraken en deze ook na te leven.

U kan steeds onze jeugdcoördinator contacteren voor meer informatie.