HZ'93 is een sportclub met als doel het verlenen van diensten en prestaties van sociaal-culturele aard, met als uitgangspunt de sport in de meest ruime betekenis van het woord en het bevorderen, organiseren en onderhouden van sportieve activiteiten door die in eigen omgeving aan te moedigen en te propageren met eigen middelen. Zij wil de aangesloten leden de mogelijkheid verschaffen om aan sport en ontspanning te doen in clubverband.

 

Onze Club

Volleybalclub HZ'93
Adres zetel: Dobbelhuizen 32, 2800 Mechelen

Ondernemingsnummer: 0698 719 209

Bankrekening: BE13 7360 4642 1739